Geride kalan "giz"di, / öncesinde oduğu gibi... / her giz bir tül / aralayıp bakamadığımız / her tül bir çığlık / sessizliğimize gömülü. / ses(siz)lik gizin diğer yüzü!

ahengdurusu4